Företag

Naprapatgruppen 08 har under många år hjälpt en stor mängd olika företag i stockholmsområdet med friskvård. Våra legitimerade Naprapater har en bred kompetens och lång erfarenhet, vilket innebär att vi kan erbjuda en vid uppsättning olika behandlingar åt era anställda.

Oavsett vilken typ av förslitningsskada som är vanlig inom just er bransch har vi kunskapen som behövs för att lindra, motverka och förhindra dem. Skador och sjukdomar i rörelseorganen är den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar, långvariga sjukskrivningar och förtidspensioner inom organisationer. Inom Europa står den här typen av skador för över 45 procent av alla arbetssjukdomar.

Vid arbetsrelaterade skador är det inte enbart ren fysisk smärta som blir konsekvensen. Den här typen av personligt lidande medför även stora kostnader för såväl samhälle som det specifika företaget/organisationen. Likt de flesta fysiska och psykiska åkommor finns det många och samverkande orsaker till varför skadorna uppstår. En mycket vanlig anledning till uppkomsten av sjukdomar vilka berör rörelseorganen är fysisk och psykosocial belastning inom arbetslivet.

Därmed finns det två viktiga skäl till att naprapatibehandling behövs. För det första kan det hjälpa individen vidta åtgärder för att förebygga skador vilka redan inträffat. Det andra skälet till att anställa oss är för att vi sitter på kunskaper vilka kan hjälpa er förbättra arbetsförhållandena, så att nya skador skall undvikas.

Att anställa Naprapatgruppen 08 hjälper således både individ och företag. Vi ser till att era anställda mår bättre, så att er verksamhet har potentialen att fungera likt ett väloljat maskineri. Genom våra behandlingar i kombination med den teoretiska kunskapen vi lär ut (primärt information kring ergonomi och träning), ger vi er verksamhet möjligheten att leverera mer än någonsin tidigare. 

Copyright © Naprapatgruppen 08, 2019