Mobiliseringsteknik

Med mobiliseringstekniken sker handrörelsen med låg hastighet och upprepade gånger, och är ett alternativ till manipulation. Tekniken skiljer naprapater från en annan stor grupp inom manuell medicin - kiropraktorer.

Mobilisering används likt manipulation i syfte att normalisera funktionen i en rygg- eller extremitetsled. Vid utförandet tas mycket specifika och lednära handgrepp som sedan utförs långsamt, vilket skiljer från manipulationstekniken. Mobiliseringen används även den för att normalisera ledrörligheten och nå normal funktion.

Naprapaten tar grepp med sina händer över leden och blockerar oönskade rörelser i aktuella samt övriga leder. Önskad rörelse tas sedan ut inom eller vid den fysiologiska gränsen för leden, dock utan att någon impuls läggs till. Patienten får dessutom själv delta aktivt i ett isometriskt motarbete med de muskler som förhindrar den önskade rörelsen. Därigenom används senspolarnas hämmande verkan på muskelaktiviteten vid den efterföljande avslappningen, då den önskade rörelsen passivt tas ut

Copyright © Naprapatgruppen 08, 2019