Naprapati

Naprapati är ett system för att undersöka, diagnostisiera och behandla smärta  och stelhet i rörelseapparaten det vill säga, muskler och leder. 

 

Målet är att återställa funktion och reducera smärta. Stort fokus läggs på att ge dig kunskap och verktyg för att förebygga att liknande besvär återuppstår i framtiden.