Försäkringsbolag

Vi har samarbeten med nedanstående försäkringsbolag men det kan skilja mellan klinikerna vilka avtal som gäller på vilken klinik främst beroende på hur stor efterfrågan det finns i de olika stadsdelarna.