Ryggskott

Ryggskott är definitionen av smärta och inskränkt rörelse som gör att du inte kan röra på dig som du brukar.

Det kan uppstå av olika anledningar, till exempel genom tungt lyft, felaktig lyftteknik, plötsliga rörelser, överansträngning, stillasittande eller stress.

Symptomen kan variera från milda till svåra och  inkluderar ofta smärta, stelhet, begränsad rörlighet och muskelspänningar/ kramper  i ryggen.

Behandlingen vid ryggskott är först och främst att reducera smärtan och öka rörligheten för att få ett så normalt rörelsemönster som möjligt, detta för att andra icke inkluderande muskler ofta kompenserar  för det “ onda området” och då snabbt förvärrar tillståndet. Detta bryts då vi behandlar i ett tidigt skede av ryggskottet och det blir ofta en snabb lindring och tillfrisknande.