Migrän

Migrän är en form av huvudvärk som kännetecknas av återkommande anfall av intensiv, pulserande smärta på ena sidan av huvudet. Smärtan har sin grundorsak i blodkärlens kontraktion och avslappning.

Migrän kan också orsaka illamående, kräkningar, ljuskänslighet och ljudkänslighet. Smärtan kan vara så svår att den gör det svårt eller omöjligt att utföra dagliga aktiviteter.

Migrän kan också åtföljas av aura, som är en förändring i synen eller känseln, som kan föregå migränanfallet eller inträffa samtidigt som huvudvärken. Migrän kan vara ärftlig och påverkas av flera faktorer, inklusive stress, hormonförändringar, kost, sömnvanor och miljöförändringar.

Det finns ingen bot för migrän, men det finns behandlingar som kan lindra symtomen och hjälpa till att förebygga framtida anfall. Om du lider av migrän, bör du konsultera en läkare för att utvärdera dina symtom och diskutera lämplig medicinsk behandling. 

Vi behandlar migrän sekundärt, dvs de muskel och led låsningar som uppstår av den anspänning som blir av smärtan.

Acceptera inte smärtan utan sök hjälp och få medicinering mot detta om diagnosen säger så.