Frozen Shoulder

Frozen shoulder  är ett tillstånd som påverkar axelns rörelseomfång och orsakar smärta och kraftig stelhet. Det uppstår när den bindväv som omger axelleden blir tjock och styv, vilket begränsar rörelsen i ledkapseln.

De vanligaste symtomen på frozen shoulder är gradvis ökande smärta och stelhet i axeln, vilket kan göra det svårt att utföra dagliga aktiviteter som att borsta håret, klä på sig eller lyfta föremål över huvudet. Symtomen kan utvecklas gradvis och förvärras över tid, och kan vara mycket smärtsamma.

Faktorer som kan öka risken för att utveckla frozen shoulder inkluderar ålder, kön (kvinnor är mer benägna att drabbas pga östrogenbrist), diabetes och andra hälsoproblem som kan påverka rörligheten i lederna. 

Man brukar dela in denna diagnos i 2 olika grupper, dels den traumatiska där det finns en tydlig överansträngning el trauma/våld mot skuldran samt den icke traumatiska där orsaken är oklar.
Båda kännetecknas av ganska snabb och smärtsam debut som efter det akuta skedet övergår i en mycket kraftig stelhet över en lång tid, kan pågå upp till 3 år innan normal funktion i axel/ skuldra igen.

Manuell behandling för frozen shoulder är ganska begränsad  då det är kapseln som måste läka själv och då det ju är väldigt individuellt hur lång tid det tar men vi jobbar med mjukdelarna ( muskulaturen och ledbanden) runtom axeln och den rörlighet som går vilket även vi ger hemläxa på. Att röra på axel och arm är superviktigt!